Zasady

1. Użytkownikiem portalu zostaje się w chwili dodania pierwszego wpisu.

2. Użytkownik portalu przestrzega polskiego prawa i regulaminu portalu. Za odstępstwa ponosi wyłączną odpowiedzialność.

3. Częścią każdego wpisu musi być opis dodawanej strony, który będzie rzetelny i koniecznie unikalny, tj. nie zamieszczony w żadnym innym serwisie.

4. Administracja dokona weryfikacji każdego wpisu i usunie wpisy nieprawidłowe lub dokona ich naprawy według własnego uznania.

5. Administracja dokona zmian w regulaminie, jeśli zajdzie taka konieczność. Regulamin w nowym brzmieniu obowiązuje od chwili ogłoszenia.